Odbiór, czyli kontrola pomontażowa placu zabaw

Odbiór, czyli kontrola pomontażowa placu zabaw

Przed oddaniem placu zabaw do użytku trzeba najpierw wykonać jego pomontażowy przegląd. Kontrola przeprowadzona przez specjalistę pozwala wyeliminować błędy, a także upewnić się, że obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa. Jak przebiega odbiór placu zabaw?

Miejsce pod plac zabaw musi spełniać normy

W ostatnich latach tworzenie placów zabaw stało się bardzo popularne. Szkoły, osiedla domków jednorodzinnych czy parki miejskie – to przykładowe obiekty, w pobliżu których powstają miejsca dedykowane najmłodszym. Aby jednak odbiór placu zabaw był w ogóle możliwy, konieczne jest stworzenie jego projektu.

Projektując plac zabaw, konieczne jest uwzględnienie zarówno aktualnych przepisów prawa budowlanego i stosownych rozporządzeń (określają one m.in. minimalną odległość placu zabaw od ulic i okien budynków mieszkalnych), jak i rodzaju urządzeń. Niektóre z nich, np. stoły tenisowe, nie mogą znajdować się w pobliżu zjeżdżalni czy huśtawek.

Projektując plac zabaw, najlepiej zróżnicować urządzenia z uwagi na wiek dzieci. Obok wspomnianych już zjeżdżalni czy huśtawek, warto zainwestować w karuzele, domki zabawowe, piaskownice i drabinki. Wszystkie urządzenia, z których będą korzystać dzieci, powinny być dostosowane do użytku grupowego i publicznego (zgodne z normą PN-EN 1176).

Czym jest odbiór placu zabaw?

Odbiór placu zabaw ma miejsce po jego budowie. To rodzaj audytu, podczas którego specjaliści sprawdzają, czy wszystkie obiekty są bezpieczne i spełniają wymagane normy. Jeżeli inspektorzy stwierdzą nieprawidłowości, inwestor otrzyma czas, aby je usunąć.

Zarówno odbiór placu zabaw, jak i jego późniejsze kontrole i przeglądy mają na celu zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo. Trzeba pamiętać, że wiele z urządzeń, które znajdują się na placach zabaw, jest przytwierdzonych do gruntu. Każde odstępstwo od zaleceń producenta dotyczących montażu urządzeń może spowodować, że ich konstrukcje nie będą stabilne.

Podczas odbioru często ma miejsce także przeszkolenie osób, które na co dzień będą zajmować się obiektem czy obiektami oddawanymi do użytku. To właśnie one będą wykonywać codzienne kontrole placów zabaw. Dobrze zatem, aby wiedziały, na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę, aby zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo.

Jak często przeprowadza się przeglądy placów zabaw?

Oddanie placu zabaw do użytku oznacza, że jest on bezpieczny, a dzieci mogą z niego korzystać. Aby jednak użytkowanie poszczególnych urządzeń było bezpieczne również w czasie późniejszym, konieczne są ich regularne kontrole.

Codzienne lub cotygodniowe kontrole placów zabaw powinni wykonywać pracownicy zajmujący się konserwacją urządzeń, lub utrzymaniem przestrzeni w czystości. Takie przeglądy placów zabaw polegają na sprawdzeniu, czy urządzenia nie zostały zniszczone lub ich struktura nie została naruszona przez czynniki atmosferyczne.

Z częstotliwością maksymalnie 3 miesięcy przeglądy placów zabaw powinny być wykonywane przez przeszkolonych administratorów lub zewnętrznych inspektorów. To tzw. kontrola funkcjonalna, której celem również jest sprawdzenie, czy urządzenia są sprawne. Jeżeli specjalista stwierdzi usterki, powinien on zgłosić konieczność wykonania napraw.

Co roku kontrole placów zabaw wykonują inspektorzy znający aktualne normy, a co 5 lat eksperci posiadający uprawnienia budowlane. Takie przeglądy nie różnią się niczym od wyżej wymienionych kontroli – ich celem jest sprawdzenie, czy urządzenia są bezpieczne, a pracownicy na co dzień dbający o plac zabaw prawidłowo wykonują swoje obowiązki i zgłaszają wszystkie zauważone usterki.

Kontrole placów zabaw – z czym to się wiąże?

Wszystkie przeglądy placów zabaw powinny być odnotowywane w specjalnym, prowadzonym w tym celu dzienniku. Poprawność wpisów powinien sprawdzać co roku inspektor zaznajomiony z aktualnymi normami. Gdyby adnotacje były wykonywane nieprawidłowo, powinien on dodatkowo przeszkolić pracowników na co dzień dbających o plac zabaw.