Formularz reklamacji

FORMULARZ REKLAMACYJNY


1. Dane Sprzedawcy:

Fitness Support Piotr Grabowski, adres głównego miejsca wykonywania działalności:

Fitness Support Piotr Grabowski

ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

NIP 5782754789

Adres Zwrotów:

ul. Łanowa 26, 62-081 Przeźmierowo


2. Dane Klienta: podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon do kontaktu. 

Jeżeli zakupu dokonano za pośrednictwem Allegro.pl, koniecznie należy podać nick Klienta. Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca może wykorzystać poniższe dane do kontaktu z Klientem celem rozpatrzenia reklamacji.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2a. Data zawarcia umowy:

(złożenia zamówienia)

..................................................................

dzień – miesiąc - rok


2b. Zawarta za pośrednictwem:

 (wybrać jedno)

☐Strona Internetowa

☐Osobiście/Telefonicznie

2c. Zamawiany towar:


2d. Wybrany sposób płatności:

☐Płatność przelewem

☐Płatność elektroniczna 

☐Płatność za pobraniem

☐Gotówka - płatność przy odbiorze osobistym


2e. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

..................................................................

dzień – miesiąc ­ rok


3. Przyczyna reklamacji: 

(Wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi, kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę, czy wada ma charakter stały czy okresowy (powracający), jakie działania podjął Klient w celu eliminacji wady.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Roszczenie Klienta: 

☐ wymiana na nowy towar

☐ zwrot pieniędzy 

☐ wymiana na inny towar

☐ obniżenie ceny towaru

☐ rekompensata

☐ inne


5. Uwagi dodatkowe: (Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu. Jeżeli w punkcie 4. Roszczenie Klienta wybrano pozycję „obniżenie […] ceny towaru”, prosimy o podanie proponowanej kwoty obniżki.)

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Miejscowość i data:

 

..................................................................

7. Podpis

..................................................................

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1. lub na adres e-mail Sprzedawcy