Informacja o cookies

I. Czym sPliki Cookies?

Pliki Cookies stanowiniewielkie pliki tekstowe, które sautomatycznie instalowane na urzdzeniu Uytkownika przegldajcego Sklep Internetowy. Pliki Cookies zbierajinformacje ułatwiajce korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. poprzez zapamitywanie odwiedzin Uytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynnoci – takich jak ogldanie konkretnych Produktów czy zawartość koszyka, etc.). Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Sklepu Internetowego Pliki Cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest Administrator, tj.

Fitness Support Piotr Grabowski

ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg

NIP 5782754789

II. W jakim zakresie Administrator wykorzystuje Pliki Cookies?

1. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w celu zapewnienia Uytkownikom jak najwikszego komfortu podczas przegldania Sklepu Internetowego i korzystania z jego usług. Pliki Cookies mogbyrówniewykorzystywane przez współpracujcych z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. W serwisie uywane s2 rodzaje plików cookies:

• sesyjne (pozostajce zapisane na urzdzeniu do momentu zamknicia przegldarki internetowej);
• sta
łe (pozostajce na urzdzeniu przez czas okrelony w parametrach Plików Cookies lub do momentu ich usunicia w przegldarce internetowej przez Uytkownika).
2. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies zbierane podczas przegl
dania Sklepu Internetowego lub Bloga przede wszystkim w celu poprawy jakoci dostarczanych usług oferowanych przez Administratora. Pliki Cookies mogzawieradane osobowe Uytkownika, w zwizku z czym Administrator oraz inne podmioty wiadczce na jego rzecz usługi marketingowo-analityczne korzystajz Plików Cookies przechowujc informacje lub uzyskujc dostp do informacji juprzechowywanych w urzdzeniu kocowym Uytkownika.
3. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies równie
do celów marketingowych i analitycznych. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostp do informacji juprzechowywanych w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Administrator wykorzystuje równiePliki Cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, w tym Cookies Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Uytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umoliwienia identyfikacji – Pliki Cookies pomagajwyłącznie analizowaruch i w zwizku z tym poprawiajakość świadczonych usług. Szczegółowe informacje o zakresie i

zasadach zbierania tych danych sdostpne pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/ privacy/partners.

III. Jakiego rodzaju Pliki Cookies wykorzystuje Administrator?

Administrator wykorzystuje ponisze rodzaje Plików Cookies:
1. Cookies sesji (rodzaj: sesyjne), które pomagaj
w prawidłowej realizacji zamówienia (zapamitujzawartość koszyka i dane o zalogowanym uytkowniku);
2. Google Analytics (rodzaj: sesyjne i sta
łe), które pomagajw analizie ruchu, statystyk odwiedzin, etc.;
3. AddThis (rodzaj: sta
łe), które pomagajUytkownikom w dzieleniu siinformacjami na temat Sklepu Internetowego w portalach społecznociowych;
4. popup_counter (rodzaj: sta
łe), które pomagajograniczywywietlanie reklam tylko nowym uytkownikom;
5. cookie_policy (rodzaj: sta
łe), które pomagajwywietlainformacje o Polityce Plików Cookies do czasu kliknicia w odpowiedni link;
6. cid/kid (rodzaj: sta
łe), które pomagajmierzyefektywność kampanii reklamowych.

IV. W jaki sposób mona usunąć Pliki Cookies?

Wykorzystanie Plików Cookies oraz zebranych za ich porednictwem danych osobowych w celach marketingowych i analitycznych wymaga uzyskania zgody Uytkownika, a przetwarzanie danych osobowych opiera sina zgodzie Uytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta jest dobrowolna i moe bywyraona poprzez odpowiednikonfiguracjprzegldarki, a take moe zostaw kadym momencie wycofana (poprzez wyczyszczenie historii Cookies, a take wyłączenie obsługi Cookies w ustawieniach przegldarki). Sposób usunicia Plików Cookies jest róny w zalenoci od uywanej przegldarki internetowej. Informacje o sposobie usunicia Plików Cookies Uytkownik moe znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przegldarki internetowej. Wyraenie zgody na zbieranie danych przez Pliki Cookies jest dobrowolne, jednake eby w pełni korzystaz usług Sklepu Internetowego niezbdne jest ich uywanie przez serwis.