Plac zabaw w przedszkolu i szkole – jak uzyskać dofinansowanie?

Plac zabaw w przedszkolu i szkole – jak uzyskać dofinansowanie?

Wokół szkół i przedszkoli często powstaje infrastruktura rekreacyjno-sportowa, czyli place zabaw. Gdy na budowę, przebudowę lub rozbudowę takich terenów brakuje pieniędzy w kasie placówki, pozostaje sięgnąć po dofinansowanie. Gdzie i jak można starać się o środki?

Dofinansowanie na plac zabaw – najpierw plan, później wniosek

Jak uzyskać dofinansowanie na plac zabaw? Warto zacząć od sporządzenia kosztorysu. Wybudowanie nowego placu zabaw jest kosztowne. Im więcej konstrukcji znajdzie się na terenie wokół przedszkola lub szkoły, tym większy będzie koszt zrealizowania planowanej inwestycji. Nawet wstępny kosztorys jest cenną wskazówką – ułatwi znalezienie optymalnego źródła finansowania.

Dofinansowanie placów zabaw można uzyskać z wielu źródeł, np.:

  • funduszy unijnych,

  • budżetów miast lub gmin,

  • crowdfundingu,

  • społecznych akcji organizowanych przez firmy,

  • prywatnych inicjatyw.

Z organizowanych na terenie całej Polski programów można otrzymać środki na zakup różnego wyposażenia terenów rekreacyjno-sportowych. Popularne są m.in. stoły tenisowe.

Środki na plac zabaw z funduszy unijnych

Pieniądze na budowę lub modernizację placu zabaw można pozyskać z Funduszy Europejskich. W Polsce w latach 2014-2020 realizowane są Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których można pozyskać fundusze m.in. na budowę i rozbudowę obiektów rekreacyjnych. Ponieważ w każdym województwie podmioty chcące pozyskać środki muszą spełnić inne warunki, najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy pomogą w znalezieniu optymalnej drogi finansowania projektu.

Nie wszystkie programy realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych są nastawione na budowę czy przebudowę placów zabaw. Czasem pieniądze są przeznaczane na stworzenie obiektów rekreacyjno-sportowych. W takiej sytuacji projekt unijny na plac zabaw powinien obejmować choćby drabinki gimnastyczne.

Plac zabaw z budżetu miasta lub gminy

Budżet obywatelski to rozwiązanie, w ramach którego mieszkańcy mogą współdecydować o tym, jak zostaną zagospodarowane publiczne środki. Każdy z mieszkańców może zgłosić swoją propozycję – wystarczy wypełnić i złożyć formularz. Wzór petycji o plac zabaw można znaleźć na stronach internetowych miast, gmin i wsi.

Złożenie wniosku jeszcze nie gwarantuje otrzymania środków – o tym, na co zostaną one przeznaczone, decydują mieszkańcy. Jeżeli jednak na danym terenie brakuje placów zabaw, to szansa, że zostanie on stworzony, jest bardzo duża. Warto zatem rozważyć takie dofinansowanie na szkolny plac zabaw.

Crowdfunding – petycja o plac zabaw w internecie

Finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding, to kolejne rozwiązanie dla osób, które zastanawiają się, jak uzyskać dofinansowanie na plac zabaw przy przedszkolu czy szkole. Internet to potężne narzędzie, za pośrednictwem którego można dotrzeć do szerokiego grona darczyńców. Wystarczą drobne wpłaty od wielu osób (np. mieszkańców, rodziców i przyjaciół), aby zdobyć potrzebną pulę środków i zrealizować marzenie dzieci o nowoczesnym i bezpiecznym placu zabaw.

Wykorzystując crowdfunding, warto pamiętać o formie przekazu. W tym przypadku wzór petycji o plac zabaw się nie sprawdzi – niezbędne jest kreatywne podejście do tematu. Wizualizacje planowanego placu zabaw czy zdjęcia z kolejnych etapów jego tworzenia mogą skutecznie przekonać do wsparcia realizowanej inicjatywy.

Wsparcie od lokalnie działających firm to także rozwiązanie

Coraz więcej firm przykłada wagę do swojego prospołecznego wizerunku. Jednym ze sposobów promocji przedsiębiorstwa i oferowanych przez nie usług czy produktów jest angażowanie się w życie lokalnej społeczności. Przykładem może być marka Nivea. Proponuje ona m.in. Podwórka Talentów, czyli place zabaw wyposażone w sprzęt sportowy oraz urządzenia pozwalające najmłodszym poszerzyć swoją wiedzę.

Nie wszystkie firmy oferują kompleksowe wyposażenie placu zabaw – niektóre skłonne są jedynie doposażyć już istniejące. Mimo wszystko skorzystanie z tego rozwiązania również się opłaca. To sposób, aby przy szkole lub przedszkolu powstało miejsce, na terenie którego dzieci będą w kreatywny sposób spędzać czas wolny.

Zdobądź samodzielnie dofinansowanie na szkolny plac zabaw

Jak zdobyć pieniądze na sprzęt sportowy, zjeżdżalnie czy drabinki, które znajdą się na placu zabaw? Dofinansowanie na szkolny plac zabaw ze środków unijnych czy pochodzących z budżetu obywatelskiego to nie jedyne możliwości. Jak pokazuje praktyka, rodzice to siła. Osoby mające dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym mogą sami wystąpić z inicjatywą, organizując np. osiedlowy festyn.

Angażując sąsiadów, mieszkańcy mają szansę się lepiej poznać, a przy okazji zmienić przestrzeń wokół siebie. Festyn połączony ze zbiórką funduszy na plac zabaw pomoże zrealizować założony projekt, a przy okazji zintegruje lokalną społeczność.